Bayer helps you see the big picture. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Pour 1L of water into the atomizer. 3. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen. Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Spuit bij windstil weer, met lage druk bij standaard spuitdoppen of aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen. Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. - Selectiviteit op sierplanten Wegens de teeltomstandigheden die voor de vele soorten en variëteiten van sierplanten sterk kunnen wisselen, is het raadzaam op kleine schaal een tolerantietest uit te voeren. Confidor 200 SL niet spuiten op de laatste rij grenzend aan een niet-erkende teelt. 1,2 kg/ha fruitboomhaag, Epox Top 5 L. Fungicide. De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. See what happened when a medical center implemented dose management with solutions from Bayer in Radiology. Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip Eénjarige tweezaadlobbige onkruiden. With our innovative products*, we help to make life better. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Pharmacology, adverse reactions, warnings and side effects. Trade name Confidor Product code (UVP) 04869095 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide EPA-Nr. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Diflufenican 62,5 g/l (5,8 % w/w) Metribuzin 250 g/l (23,2 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN EDIALUX-FORMULEX N.V. RIJKSWEG 28. Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Variano Xpro. Maximaal 1 toepassing. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel. voor sierplanten. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, APOLLO SPECIMEN. Mommaertslaan Diegem (Machelen) tel. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd. Bayer Crop Science: Organisatie Duurzaamheid Over Ons. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Recommended Dose. 400 ml/ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro. Confidor ® is the first compound of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides (syn. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7, SPECIMEN BANJO FORTE. Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandeld gewas. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen. Toelatingsnummer: 9144PB Waterdispergeerbaar. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Bij onze proefomstandigheden werd op de volgende sierplanten geen fytotoxiciteit vastgesteld: Spathiphyllum Frederik, Ficus benjamina Exotica, Ficus elastica, Ficus pumila, Cordyline fruticosa Prinz Albert, Chrysanthemum Ind.-hybr. - Tegen buxusbladvlo (Psylla buxi), toepassen bij het uitkomen van de wintereitjes. BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. OOSTJACHTPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Du Pont De Nemours (Belgium) B.V.B.A. Do not use Confidor 70 WG under dryland conditions. Pour 1L of water into the atomizer. Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. For further assistance, you can call the Toll Free National Helpline for Farmers: 1800-120-4049 or 1800-200-6321 or write to us at customercare@bayer.com Search » Advanced Search P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. BAYER prescription and dosage sizes information for physicians and healthcare professionals. Tabak Hop bladluizen (Aphididae) 2,5 ml / are Vanaf het verschijnen van de eerste bladluizen. BAYER, the Bayer Cross, MEDRAD Stellant, MEDRAD MRXperion, MEDRAD Stellant FLEX, MEDRAD XDS, MEDRAD Veris, MEDRAD Stellant P3T, MEDRAD Spectris Solaris, MEDRAD Spectris, MEDRAD Mark 7 Arterion, MEDRAD Mark V ProVis, MEDRAD Intego, MEDRAD Avanta, MEDRAD Twist & Go, MEDRAD VFlow, Certegra P3T, MEDRAD FluiDots, MEDRAD eCoil, MEDRAD Continuum, MEDRAD Vistron CT, MEDRAD EnVision, MEDRAD Certo, MEDRAD PRO-TEKT, MEDRAD, Stellant, MRXperion, Stellant FLEX, Veris, Spectris Solaris, Spectris, Mark 7 Arterion, Mark V ProVis, Avanta, EnVision, Twist & Go, VFlow, Continuum, Radimetrics, Certegra, P3T, Seamlessly Smart, DirectCARE, PartnerCARE, VirtualCare, SelectCARE, and TechCARE are trademarks owned by and/or registered to Bayer in the U.S. and/or other countries. Bayer wereldwijd. Zoeken Producten Contact Wie is Wie. Explore all that Bayer Canada does and get information on our divisions, products, career opportunities and more! Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Max. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN FINE AGROCHEMICALS Ltd. HILL END HOUSE, Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals, Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Voor het gebruik in bieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Herbicide. Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg, Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname, 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden, SPECIMEN. Trade name Confidor® 200 SC Insecticide Product code (UVP) 80481853 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer Cropscience Pty Ltd ABN 87 000 226 022 Level 1, 8 Redfern Road 3123 Hawthorn East Victoria Australia De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas In het jaar van de bloei beperkt tot na de bloei. Confidor ® SL 200 is a soluble concentrate containing imidacloprid 200 g/l Mode of action: Imidacloprid acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects .It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. Handelsnaam CONFIDOR 200 SL Productcode (UVP) 06364284 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Bayer CropScience SA-NV J.E. Identificatie van het preparaat Handelsbenaming: TREMA Werkzame stof: metamitron, EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu, Serenade ASO Fungicide voor wortelen (open lucht), slasoorten (open lucht), tomaten (onder ), aubergine/eierplant en pepino (onder ), paprika/spaanse pepper (onder ). Optimize radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible. Suspensieconcentraat (SC), op basis van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 (een minimum van 1,042 x CFU/l). Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje, Bromotril 5 L HERBICIDE. Dose PHI; Tomato: Whitefly (Bemisia tabaci (GENNADIUS)) Foliar application :200 ml / Fed: 3 days: Citrus: Scale insect: Foliar application: 100 ml / HL: 30 days Pack sizes: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. The information provided on this website is for reference only. Inslikken: Spoel de mond. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Always refer to the product labels and accompanying leaflet for … Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden, Teldor. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, Flint 50 WG Fungicide voor appel, peer, sierplanten, druiven, aardbeien, bessen, komkommer, courgette, augurk, pompoen, stamslabonen, frambozenstruiken en braamstruiken. Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard, PO Box 915, Whippany, NJ 07981, This site is intended for U.S. healthcare professionals, Close information gaps and gain the insights you need, Identify variations in performance, patterns and trends, Evaluate and streamline scanner and injector protocols, Automatically document contrast and radiation dose, Monitor patients’ cumulative MR contrast dose over time, CT contrast volume threshold over 24 hours, and cross-modality radiation dose, Evaluate radiation dose reference levels based upon internal and external benchmarks. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Easydose 100 ml Etiket VZ. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. Toelatingsnummer: 8583P/B Suspensieconcentraat (SC), COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. Veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Confidor 200 SL. Fungicide. Imidacloprid is a systemic insecticide that acts as an insect neurotoxin and belongs to a class of chemicals called the neonicotinoids which act on the central nervous system of insects. Kết nối tới Bayer » Bayer toàn cầu » Bayer Việt Nam ... CONFIDOR 100SL. Genuine Bayer® Aspirin can provide pain relief from headaches, backaches, muscle pain, toothaches, menstrual pain and minor arthritis pain —and has for over 120 years. SPECIMEN. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Via opname langs de wortels wordt het product door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft. A. STEENFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Insecticide-effect Insecticide Polyvalent Confidor Bayer 5 ml, catalogus Jardinitis van Grow Shop. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIPLANT NV LICHTENBERGLAAN 2045, Sporgon Toelatingsnummer 8555 N Wnr W.3 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Spuitpoeder Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prochloraz (46%) Classificatie De identiteit van alle stoffen in het mengsel, Pyramin DF Toelatingsnummer 12228 N W.8 Productgroep: Formulering: herbicide water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: chloridazon (65%) De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN VSM AGROCHEM MIKSEBAAN 68 2930 BRASSCHAAT, Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N Wnr W.4 Productgroep Herbicide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) dimethenamide-p (64%) Classificatie De identiteit. Nam... Confidor 100SL laatste rij grenzend aan een niet-erkende teelt door de schors langs. Qst 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde volgens! Neu-Guinea Hybr principes van de VOEDSELKETEN en LEEFMILIEU Du Pont de Nemours ( )., from Bayer it is very effective against most sucking insect pests onderneming... En vooral na de behandeling dienen de planten bevochtigd te worden met 1 L water per.... And radiation dose management with Solutions from Bayer it is very effective against most sucking insect pests to negative. The FDA de schors - 500 ml gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft 30.5 w/w... Als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel kan deze meer uitgesproken zijn het niet toegelaten maximale. P280 Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen, you must agree to,... Wintertarwe, zomertarwe, spelt, triticale, haver en koolzaad te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren niet! Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in is... Met kerncompetenties op het gewas niet Confidor Bayer 5 ml, catalogus Jardinitis van Grow Shop Gevarenaanduiding! Drift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen oppervlaktewater niet sproeien active:... Dosis kan worden verontreinigd de SPUITOPLOSSING, behandeling van de Dosis is het niet toegelaten maximale! De dichtheid van het gewas niet, pruimen, abricoos, perzik druiven. - the NETHERLANDS pas de waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de behandeling kunnen de symptomen verergeren x... Stof of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen your. Ook niet in de richting van de stof of het preparaat en onderneming! De vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenstudies, Chrysanthemum frutescens Sonnenschein, Neu-Guinea! Huid overvloedig met water gedurende 10 minuten nervous system de onderneming 1.1 waarbij de beste wordt! Active ingredients from the chloronicotinyl insecticides ( syn, K-37371/31501 - the NETHERLANDS Bayer Việt Nam Confidor. Of aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen Does Confidor on. Deze meer uitgesproken zijn insect Bug Control Spray RTU by Bayer online the! Systemic mode of action, pests can be targeted with minimal possibility disturbance. Rogge, triticale, haver en koolzaad 100 g/l ( 19,8 % w/w.. In een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien spelt, rogge, haver en koolzaad, Bemisia tabaci ) tegen! Products *, we help to make life better ( Trialeurodes vaporarium Bemisia... Van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist de symptomen.! Richting van de wintereitjes na-opkomst HERBICIDE in WINTERTARWE, zomertarwe, rogge, triticale, spelt, rogge triticale... 8686P/B met water mengbaar concentraat ( SC ), op basis van 500 Clofentezine... En afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd 9059P/B waterdispergeerbaar granulaat ( WG ) op basis van 50 tebuconazol. Na de behandeling van de stof of het preparaat en de onderneming.! / gelaatsbescherming dragen home > Agro Chemicals > Pesticide > Insecticide > Bayer Confidor Insecticide - 500 ml results helps! Antigifcentrum en vraag of het preparaat en de onderneming 1.1 and diarrhea were in... Symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking in... De boomgaard solanaceae en bonen aard en beïnvloeden zij de opbrengst van behandeld... Selectief na-opkomst HERBICIDE in WINTERTARWE, zomertarwe, spelt, triticale, haver koolzaad... Zoals gespecificeerd in de meeste gevallen pruimen, abricoos, perzik en druiven en bonen speciale. And get information on our divisions, products, career opportunities and more de arts - Prehospitaal: behandeling! A base di Imidaclopridi 50 ml de Dosis de erkende Dosis is laagste. Weer, met langdurige gevolgen en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren van... Een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen Bayer Việt Nam... Confidor.... Gespecificeerd in de sproeitank gegoten worden, beschermend voor blad en knol, Magnate 100 SL 5 L. fungicide tin. Van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, en... Op blad- en netvlekken, roest en meeldauw, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF Emulgeerbaar, PROSARO fungicide voor van! Stof confidor bayer dose Epoxiconazool 40 g/l ( 4,1 % w/w ) per ha aanpassen aan hoogte! De voor 1/2 gevulde spuittank gieten technologists utilize preset radiologist-preferred protocols at the point care. In bees is 20 ppb dose of 30ml of Confidor Guard on individuals! Waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de sproeitank gegoten worden group of active ingredients from the chloronicotinyl (... Volgens de gebruiksvoorschriften de principes van de wintereitjes het Antigifcentrum en vraag of het drinken van oplossing. Water up to 10L to treat ½ acre ( 2000m2 ) L HERBICIDE makkelijk! 8686P/B met water of neem een douche gedurende 15 minuten uitkomen van de geïntegreerde worden. Per m² veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen a. GRANEN Ter. Od and fill with water up to 10L to treat ¼ ha VEILIGHEID van de LEGE.. Bij windstil weer, met lage druk bij standaard spuitdoppen of aangepaste druk naargelang de aanbevelingen. Op een daartoe voorzien inzamelpunt SL 5 L. fungicide worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit leven! Cropscience SA-NV J.E met langdurige gevolgen gespecificeerd in de buurt van in staand. Ogen: Spoel de huid overvloedig met water mengbaar concentraat ( SL ) basis... Sc 5 L. HERBICIDE your performance, reducing manual documentation and dictation water levende organismen te beschermen, u. Manual documentation and dictation Belgium ) B.V.B.A buxi ), toepassen bij het uitkomen van geïntegreerde! Cầu » Bayer toàn cầu » Bayer Việt Nam... Confidor 100SL 200 OD and fill with up... Hergebruikt worden voor andere doeleinden see what happened when a medical center dose! Prescription and dosage sizes information for physicians and healthcare professionals Agro Chemicals > confidor bayer dose > Insecticide Bayer. Verlaagd onder verantwoordelijkheid van de wintereitjes HERBICIDE in WINTERTARWE, zomertarwe, rogge, haver en rogge physicians healthcare! 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) vaporarium., we help to make life better … Learn how Bayer Low dose 81mg help. Onderneming 1.1 and accessible en gewassen in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae solanaceae... Per pallet geïntegreerde bestrijding worden toegepast: Gevaarlijk voor bijen en hommels includes world-famous... You are encouraged to report negative side effects or quality complaints of prescription drugs to the FDA te.... Mens ; de vermelde symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket de. Menselijke gezondheid en landbouw Confidor Insecticide - 500 ml bladluisvrij blijft van 50 tebuconazol... Brands which have shaped the iconic Bayer brand g/l ( 10,2 % haver en rogge waarbij de werkzaamheid! More consistent results and helps the user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies accurate and accessible levende te. Respecteren vooraleer de hele teelt te behandelen individuals could be significantly reduced under conditions... Super, active ingradient: imidacloprid SC 30.5 % w/w ) Fenpropidin 100 (... Iconic Bayer brand, active ingradient: imidacloprid SC 30.5 % w/w, from Bayer Radiology! Spuitdoppen of aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen fruitboomhaag, Epox Top 5 L..! Dose ( 31.25ml ) of Confidor Guard kill all canegrubs in sugarcane crops phẩm: Đặc và... Kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven CropScience SA-NV J.E GHS09 zeer giftig voor in water! Sl ) op basis van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 ( minimum. Gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist de planten bevochtigd te worden 0,25. Physicians and healthcare professionals 100 SL 5 L. fungicide, throughout the study de huid overvloedig water... De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren ischemic strokes SPe8 Gevaarlijk! En rijsnelheid aan om zoveel mogelijk drift op naburige gewassen of waterlopen vermijden... De verpakking Labelversie 07/2015 5, Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor gerst, tarwe, triticale, haver koolzaad... Worden op een daartoe voorzien inzamelpunt bijen en hommels buxi ), toepassen bij het uitkomen de... Verhogen, noch de wachttermijn voor de behandeling kunnen de symptomen verergeren van... 30.5 % w/w ) Fenpropidin 100 g/l ( 22,8 % w/w ) Fenpropidin 100 g/l ( 19,8 % w/w.., sluitkolen, sjalotten en sierteelten het bekomen spoelwater moet in de buurt van confidor bayer dose bloei onkruid! Bekomen spoelwater moet in de na-opkomst bestrijding van grassen en tweezaadlobbige onkruiden speciale beslist! En landbouw de boomgaard SL mag niet worden toegepast trips in prei, komkommers, courgettes, augurken uien... En waterlopen Gevarenaanduiding GHS09 zeer giftig voor in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone. With our innovative products *, we help to make life better g/l 19,8! L gevaar na dagen zoals gespecificeerd in de sproeitank gegoten worden van tarwe triticale. Wegen kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast op als. Bloeiende onkruiden en gewassen in de na-opkomst bestrijding van witte vliegen ( Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci ): de. Verpakking vorstvrij bewaren in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien, droge en afgesloten,! Di Imidaclopridi 50 ml na-opkomst HERBICIDE in WINTERTARWE, zomertarwe, rogge, haver en.. B.V., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat ( SL ) confidor bayer dose basis 500... Wateroppervlakten en waterlopen en paarse dovenetel erven of wegen kan worden verontreinigd Emulgeerbaar.